Bezpečnosť

Bezpečnosť

Bezpečné produkty a zariadenia navrhované v súlade so štandardami EÚ
Bezpečnosť

Produkty

 

Zariadenia spĺňajúce bezpečnostné a legislatívne normy

Firma Came, vždy dbajúca na bezpečnosť svojich produktov, sa plne stotožnila s témou ochrany ľudí a majetku. Najnovšie európske normy v oblasti nárazových síl vstupných zariadení (vstupných a garážových brán, cestných zábran a ďalších) podporili vznik nových dizajnových konceptov a vývoj nových sérií produktov a príslušenstva spĺňajúcich všetky najnovšie európske normy.

Vyberajte si produkty nesúce toto logo

Európska únia konečne schválila sériu zákonov a noriem, ktoré jasne upravujú sektor automatizácie vstupov a vstupných zariadení. Každé nové, alebo existujúce zariadenie vyžaduje vyhlásenie o zhode. Came má už určitú dobu vo svojej ponuke kompletný sortiment zariadení pre automatizáciu vstupov s logom EN Tested, ktoré sú pripravené na certifikáciu na mieste inštalácie. Princíp EN Tested je založený na novom type elektroniky, nových motoroch, nových ochranných prvkoch, novej mechanike, nových patentoch a zariadeniach pre dosiahnutie maximálnej bezpečnosti aj pri inštalácii v náročných situáciách. Vďaka zabezpečeniu týchto štandardov, mnoho výrobcov brán a vstupných zariadení využíva technológiu Came s cieľom zabezpečiť, aby ich výrobky boli v súlade s platnou legislatívou a normami.

Monitorujeme každú fázu produkcie

Test

Už viac ako 30 rokov sme plne odhodlaní prijať veľkú výzvu, zahrňujúcu v sebe všetky ostatné, a tou je bezpečnosť. Ale vášeň nestačí. Práve preto sme požadovali a zaviedli prísne testovanie produktov, starostlivé riadenie procesov a neustále sledovanie každej fázy našej práce. Každá fáza produktu, je starostlivo sledovaná vysoko špecializovaným tímom a pokrokovými zariadeniami novej generácie. Celá výroba je realizovaná výhradne v našich zariadeniach, aby vnútorné kontrolné mechanizmy mohli spoľahlivo kontrolovať celý výrobný proces.

Nebezpečné situácie

Nebezpečné situácie

Automatizáciou sa dvere, brány, okná a iné zariadenia stávajú strojom. Z tohto pohľadu by sa s nimi malo náležite zaobchádzať. Nižšie sú uvedené niektoré riziká súvisiace s automatizáciou bránových a vstupných zariadení zahŕňajúc správne a nesprávne používanie brány:

  • privretie počas zatvárania
  • nebezpečenstvo preťatia pri páde zdvíhacieho zariadenia
  • nebezpečensvto pre dopravu
  • nebezpečenstvo nárazu alebo úderu
  • nebezpečenstvo zachytenia osoby v prípade zdvíhacieho zariadenia
  • nebezpečenstvo elektrického prúdu počas obsluhy zariadenia
  • nebezpečenstvo pri zlyhaní bezpečnostných prvkov
  • nebezpečenstvo pri manuálnej obsluhe, v prípade ak sa zariadenie neočakávane opäť uvedie do pohybu
  • riziko privretia
  • prekročenie limitu použitia zariadenia (váha alebo dĺžka krídla brány) s možným uvoľnením a pádom
Eventuels dangers

Bezpečnostné príslušenstvo

Bezpečnostné príslušenstvo

Came ponúka širokú škálu bezpečných produktov a príslušenstva spĺňajúcich najnovšie európske normy a štandardy.Tie zapezpečujú celkovú ochranu osôb proti všetkým rizikám súvisiacim s obsluhou automatických zariadení. Came má širokú škálu riešení od signalizačných svetiel cez infračervené fotobunky až po senzitívne ochranné okraje.